XIII  IBERCOM


Comunicación, Cultura e Esferas de Poder


29-31 maio 2013 – Espanha, Santiago Compostela, Fac. CC da Comunicación

Entidade Promotora: AssIBERCOM